Витебск

Витебск

ВИТЕБСК — один из древнейших и красивейших городов Беларуси. Он расположен на возвышенных берегах Западной Двины при впадении в нее рек Витьба и Лучеса. По свидетельству археологических исследований, первые поселения человека на территории города относятся к каменному веку.
Віцебску

Мокрыя вуліцы Горада Віцебска, Як вы падобны Адна на адну! Вецер зрываецца З рову парывісты, Гойдае цёмнаю Хваляй Дзвіну. Горад Шагала І горад Малевіча, Дай распазнаць Таямніцу тваю! Велічны крыж Язафата Кунцэвіча Нібы з дакорам Глядзіць на ваду. Месцы святыя, Парослыя дрэвамі, Быццам малітвай, Кранаюць душу Жоўтай лістотай, Даўно адляцелаю, Што пад нагамі